Adatvédelmi nyilatkozat és sütipolitika

1. Jóváhagyás és beleegyezés
Jelen honlap használatával elfogadja jelen Adatvédelmi nyilatkozat és sütipolitika feltételeit és előírásait. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel és előírásokkal, kérjük, semmiféle személyes jellegű adatot ne osszon meg ezen a honlapon.

2. Általános információk
2.1. Bevezetés
Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja tájékoztatni Önt a személyes adatainak feldolgozásáról és ezzel kapcsolatos jogairól a 679/2016-os számú Általános adatvédelmi szabályozás (a továbbiakban „Szabályozás”) és az érvényben levő országos jogszabályok értelmében.
2.2. Adatkezelő
Mi, a DECORINT SRL, székhelye Kolozsvár, Kolozs megye, képviseljük a személyes adatok kezelőjét a Szabályzat értelmében, következésképpen felelősséggel tartozunk az alábbiakban ismertetett adatfeldolgozási folyamat tekintetében.
Az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdésekkel vagy igényekkel kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelemmel megbízott személlyel, amelynek elérhetőségeiről az alábbiakban tájékozódhat.
2.3. Az adatvédelemért felelős személy
Bármely pillanatban kapcsolatba léphet az adatvédelemért felelős személlyel az alábbi adatok használata révén: e-mail: protectia.datelor@decorint.ro

3. Tájékoztató a Feldolgozásról
3.1. Az adatgyűjtés célja
A személyes adatkezelő az érintett személyek adatait a honlapon elérhető űrlap által gyűjti minden jövőbeli kereskedelmi ügylet ideje alatt abból a célból, hogy kielégítse ezen személyeknek a társaság tevékenységi köréhez kapcsolódó igényeit.
3.2. Akkor gyűjtjük a felhasználó által szolgáltatott információkat, amikor Ön azt választja, hogy a Decorint honlapja révén megosztja velünk személyes adatait, beleértve azt is, ha e-mailt küld nekünk egy kérdéssel, regisztrál egy esemény részvevőjeként, kitölt egy űrlapot annak érdekében, hogy marketinganyagokat vagy hírleveleket (newsletter) kapjon, vagy amikor a honlap révén információkat igényel.
Passzív adatgyűjtés: mint a legtöbb internetes szolgáltatás, automatikusan megkapjuk és nyilvántartásba vesszük az Ön böngészőjének a Decorint honlapja használata közbeni szervernaplóját. Ezen információk begyűjtéséhez egész sor módszert használhatunk, beleértve világos GIF-eket vagy pixeleket („web beacon”-okat) és „sütiket”. Ideiglenes (session/munkamenet) sütiket és folyamatos sütiket használunk. Az ilyen automatikus módszerekkel olyan információkat gyűjthetünk be, mint például sütiinformációk, a felhasználó IP-címe, felhasználóneve, böngészőjének típusa (Chrome, Firefox, Safari stb.), operációs rendszerének típusa (Windows, IOS, Android stb.), a Decorint honlapján megtekintett tartalom és oldalak, a honlapon tett látogatásainak gyakorisága és időtartama és az URL hivatkozás (például: milyen oldalról érkezett a honlapunkra).
Ugyanakkor sütiket használhatunk a honlapunkon annak érdekében, hogy merevlemezen tároljuk a munkamenet érvényesítő adatokat. Amennyiben a passzív módszerekkel begyűjtött bármely információt közvetlenül összekapcsoljuk személyes adatokkal, akkor a kombinált adatokat személyes adatokként kezeljük, jelen Adatvédelmi nyilatkozat előírásainak megfelelően. Ellenkező esetben a passzív módszerekkel begyűjtött információkat összesített formában használjuk.
Az általunk használt technológiákkal és működésükkel kapcsolatos további információkért keresse a 8-as pontot, amely részletezi a Sütimodulok használatát.
3.3. Ügyfelek nyilvántartásba vétele
Feldolgozzuk az ügyfelektől a honlapon elérhető űrlap révén begyűjtött személyes adatokat a jövőbeli kereskedelmi ügyletek alkalmával is, annak érdekében, hogy a kezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információigényeknek eleget tegyünk.
a. Az adatok kedvezményezettjei
A Decorint cég az egyetlen jogi személy, amely megkapja és feldolgozza az érintett személyek személyes adatait.
A Decorint cég nem adja el, nem kínálja fel és nem adja bérbe a http://decorint.ro/ honlap révén közvetlenül begyűjtött személyes adatokat vagy e-mail címeket.
A Decorint cég személyzetének csak korlátozott számú (és speciális adatvédelmi záradékokkal kötelezett) tagja fér hozzá a honlap révén begyűjtött adatokhoz és kizárólag annak érdekében, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat felkínálja.
Vegyék figyelembe mégis, hogy bizonyos információk, amelyeket a honlap bármely nyilvános felületén vagy egy másik szolgáltatásban vagy közösségi oldalakon önkéntesen megosztott, nyilvánossá válik a nagyközönség számára és általunk vagy mások által megszorítások nélkül begyűjthető (például, anélkül, hogy csak erre korlátozódna, amikor hozzászólásokat vagy kérdéseket fogalmaz meg és közli a nevét, avatarját, e-mail címét stb.).
Az Ön személyes adatai helyzettől függően elküldhetők az adatkezelő bizonyos külső partnereinek vagy harmadik feleknek, mint: a Decorint cég részére műszaki, adminisztratív vagy szakmai szolgáltatásokat biztosító cégeknek.
Harmadik felekkel közölhetünk személyes információkat annak érdekében, hogy belső üzleti funkciókat teljesítsünk (például karbantartás, biztonság, adatelemzés, e-mail váltás, CRM Customer Relationship Management/ Ügyfélkapcsolati Menedzsment, adatbázis kezelő szolgáltatások, emailes marketing, közvéleménykutatás vagy adattárolás). Ezen harmadik felektől megköveteljük, hogy fogadja el az Ön személyes adatainak kizárólag jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő felhasználását, és ugyanakkor kizárólag a szükséges szolgáltatás teljesítéséhez használja fel ezeket az információkat.
Személyes információkat megoszthatunk egy kormányzati ügynökség, közigazgatási vagy törvényszéki intézmény megalapozott, az érvényben levő törvények szerint megfogalmazott kérésére. Továbbá megoszthatunk személyes adatokat bármely személy vagy a nagyközönség jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében; a szolgáltatásaink vagy infrastruktúránk biztonságosságának és integritásának megőrzése és védelme érdekében; önmagunk és visszaélésekre vagy törvénytelenségekre vonatkozó szolgáltatásaink védelmére; a harmadik felek kéréseivel vagy kijelentéseivel szembeni védelem és nyomozás érdekében.
b. Adatszolgáltatás és az Adatok megőrzési időtartama
Az alábbi adatok szükségesek az igényelt speciális elemzések/ értékelések elvégzéséhez és az ügyfél nyilvántartásba vételének feldolgozásához: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az ügyfelek nyilvántartásba vétele során begyűjtött adatokat Ön önkéntes alapon közli.
Nem köteles közölni az adatokat. Amennyiben nem osztja meg velünk ezeket a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár Önre nézve.
Az Ön elutasítása viszont ellehetetleníti a fent jelzett célok érdekében zajló tevékenységek megvalósulását.
Az Ön személyes adatait az ügyféllel fenntartott kapcsolat megszűnésének pillanatáig tároljuk kivéve, ha törvényes kötelességünk az Ön adatait tovább tárolni annak érdekében, hogy a hatóságoknak, például az adóhatóságoknak bemutassuk.
Amennyiben nem áll fenn az Ön adatainak a hatóságoknak való bemutatás érdekében történő megőrzésére vonatkozó kötelezettség, akkor az ügyféllel való kapcsolat megszűnésének pillanatában töröljük/ megsemmisítjük azokat.
Figyelmeztetjük, hogy fennállhatnak más okok is, amelyek meggátolják az Ön adatainak azonnali törlését, például a kötelező archiválási időszakok, függőben levő részvények, követelések, bizonyos törvényes jogok gyakorlása vagy védelme stb.

4. Az Ön jogai
4.1. Érintett személyként bármikor ingyenesen kapcsolatba léphet az adatvédelemért felelős személlyel egy bejelentéssel a 2.3 pontban említett elérhetőségeket használva a Szabályzat előírásainak megfelelő joggyakorlása érdekében.
4.2. Ezek a jogok a következők:
• Az adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás joga és a feldolgozott adatokról másolat kézhezvételének joga (hozzáférési jog, a Szabályzat 15. cikkelye),
• A téves adatok javításának vagy a hiányos adatok kiegészítésének igénylésére vonatkozó jog (helyesbítési jog, a Szabályzat 16. cikkelye),
• Igényelheti személyes adatainak törlését amennyiben megszűntek az azok begyűjtését indokló okok, ha azok feldolgozása törvénybe ütközik, szélsőségesen sérti az Ön érdekeit vagy ha azok feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amelyet visszavont (az elfelejthetőség joga, a Szabályzat 17. cikkelye),
• Az adatfeldolgozás korlátozásának igényléséhez való jog (a feldolgozás korlátozásának joga, a Szabályzat 18. cikkelye),
• Az érintett személyre vonatkozó személyes adatok kézhezvételének joga egy általában használt, strukturált formában, amely automatikusan olvasható és ezeknek egy másik adatkezelő részére való megküldésének igénylésére vonatkozó jog (az adatok hordozhatóságának joga, a Szabályzat 20. cikkelye),
• Az adatfeldolgozás ellenzéséhez való jog, a feldolgozás megszüntetésének szándékával (tiltakozás joga, a Szabályzat 21. cikkelye),
• A beleegyezés visszavonásának joga bármikor az Ön beleegyezésén alapuló adatfeldolgozás megállítása érdekében. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti beleegyezés értelmében történt feldolgozás törvényességét (a beleegyezés visszavonásának joga, a Szabályzat 7. cikkelye, 3. bekezdése),
• Panasz benyújtásának joga egy felügyelő hatósághoz amennyiben úgy véli, hogy az adatfeldolgozás Szabályzatellenes (a felügyelő hatósághoz benyújtott panasz joga, a Szabályzat 77. cikkelye).

5. Adatbiztonság
5.1. Az Ön adatainak védelme érdekében a személyes adatok kezelője méltányos műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy az adatokat megóvja az elvesztéstől, engedély nélküli kezeléstől és hozzáféréstől.
5.2. Az elfogadott intézkedéseket rendszeresen ellenőrzik és folyamatosan az aktuális műszaki feltételekhez igazítják. Az Ön személyes adatai védelmének az Ön jogaira és szabadságjogaira nézve potenciálisan súlyos kockázatot okozó megszegése esetén azonnal értesítjük, lehetőség szerint 72 órán belül.
5.3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes felelősséggel tartozik az Önnek átadott vagy Önnel közölte felhasználói adatainak és jelszavainak védelmét és biztonságos körülmények közepette való megőrzését illetően.

6. Kiskorúak adatainak feldolgozása
6.1. Külön felhívjuk a figyelmét arra, hogy az személyes adatok bármilyen feldolgozása kizárólag a 16. életévüket betöltött személyekre vonatkozik. A rendszerek és eszközök használata, valamint a minimális életkor alatti felhasználók adatai feldolgozásának eredményei a szülők/ gyámok hozzájárulása nélkül tilos. Amennyiben mégis sor kerül a személyes adatok feldolgozására, a tények megismerésekor ezen adatok feldolgozását felfüggesztjük.

7. Az Ön által közölt adatok
7.1. A személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényes rendelkezések előírásainak értelmében dolgozzuk fel. Abban az esetben, ha levelezik velünk vagy honlapunkon kitölt egy adatlapot, kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által az adott űrlapon közölt adatokat a 3-as pontban leírt célok érdekében feldolgozzuk.
Az Ön adataihoz való hozzáférést az adatfeldolgozással megbízott alkalmazottakra korlátozzuk.
A közvetlen marketing tevékenységek keretén belül kérni fogjuk hozzájárulását a személyes adatainak begyűjtéséhez és feldolgozásához.

8. Sütimodulok használati politikája
Ez a politika a Decorint cég által kezelt honlapokra és sütikre vonatkozik.
Ha meglátogatja honlapunkat, személyes adatai a Sütik segítségével automatikusan nyilvántartásba kerülnek.
A Sütik célja megtudni, honnan érkeznek a honlapra a látogatók, mennyi időt töltenek el ott, valamint melyek a honlapok leglátogatottabb részei. Ezen információk segítségével javítani tudjuk a honlapok tartalmát.
8.1. Mik a Sütik?
A Süti egy betűkből és számokból álló kis méretű fájl, amely az internetet használó felhasználó számítógépén, mobilterminálján vagy más felszerelésein kerül tárolásra. A Süti egy internetszerver által egy böngészőnek (pl: Internet Explorer, Chrome) küldött igénylés révén kerül telepítésre és teljesen „passzív” (nem tartalmaz szoftvereket, vírusokat vagy kémprogramokat, és nem tud hozzáférni a felhasználó merevlemezén tárolt információkhoz).
8.2. Mire használjuk a Sütiket?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó termináljának felismerését és a tartalom releváns, a felhasználó szokásaihoz igazodó módon történő bemutatását. A Sütik fokozzák a felhasználó böngészői élményét és támogatják a Decorint-nak az ennek javítására irányuló törekvéseit. Ugyanakkor névtelen összesített statisztikák készítésére használatosak, amelyek segítenek megérteni, honlapjaink hogyan válnak a felhasználók hasznára, lehetővé téve a szerkezetük és tartalmaik javítását, a felhasználó személyes azonosítása nélkül.
8.3. Milyen Sütiket használunk?
Kétféle Sütit használunk: munkameneteként és állandó sütiket. Előbbiek ideiglenes állományok, amelyek a munkamenet befejezéséig vagy az applikáció (böngésző) lezárásáig maradnak a felhasználó terminálján. Az állandó sütik a Sütiknek megfelelő ideig maradnak a felhasználó terminálján vagy addig, amíg a felhasználó manuálisan törli azokat.
8.4. Hogyan használja ez a honlap a sütiket?
Ennek a honlapnak a meglátogatása az alábbi célokra helyezhet el sütiket:

 • A honlap teljesítményét javító sütik
 • A látogatók elemzését célzó sütik
 • Geotargeting célú sütik
 • Nyilvántartási sütik
 • Reklámsütik
 • Reklámszolgáltatók sütijei

8.5. Tartalmaznak-e a sütik személyes adatokat?
Használatukhoz maguk a sütik nem igényelnek személyes adatokat, és az esetek többségében nem azonosítja személyesen az internet felhasználókat. A Sütik által begyűjtött személyes adatokat csak a felhasználó részére bizonyos funkciók megkönnyítéséért lehet használni. Az ilyen adatok oly módon kerülnek titkosításra, hogy illetéktelen személyek hozzáférése lehetetlenné válik.
8.6. A Sütik törlése
Általában a honlapok böngészésére használt alkalmazás alapbeállításként engedélyezi a Sütik elmentését az eszközre. Ezek a beállítások módosíthatók oly módon, hogy a Sütik automatikus kezelését meggátolják vagy a felhasználót tájékoztassák minden alkalommal, amikor eszközére Sütik érkeznek. A Sütik kezelési lehetőségeiről és módszereiről részletes információ található az alkalmazás (böngésző) beállítások menüjében. A Sütihasználat korlátozása befolyásolhatja a honlap bizonyos funkcióit.
8.7. Miért fontosak a sütik az Internet részére?
A Sütik az Internet hatékony működésének alapját képezik, hiszen segítik a felhasználóbarát és minden felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez illeszkedő böngészés élményét. A sütik elutasítása vagy kikapcsolása lehetetlenné teheti egyes honlapok használatát. A sütik elutasítása vagy kikapcsolása nem azt jelenti, hogy nem kap többé online reklámokat – hanem csupán annyit, hogy az már nem igazodhat az Ön böngészési magatartása alapján azonosított igényeihez és érdeklődési köréhez. Példák a sütik fontos felhasználására (amelyek nem igénylik egy felhasználó belépés általi azonosítását):

 • A felhasználó preferenciáihoz igazodó tartalom és szolgáltatások – terméke és szolgáltatás kategória
 • A felhasználók érdeklődési köréhez alkalmazott ajánlatok – jelszavak megjegyzése
 • A navigációs gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opció, biztonságos keresés funkciók)
 • A reklámok gyakoriságának korlátozása – egy reklám megjelenítése gyakoriságának korlátozása egy bizonyos felhasználó részére egy honlapon
 • A felhasználó szempontjából relevánsabb reklám biztosítása
 • Analytics jellemzők, mérések, optimalizálások – mint például bizonyos forgalmi szint megerősítése egy honlapon, milyen típusú tartalom jelenik meg és milyen módon jut egy felhasználó egy honlapra (pl. keresőmotorok által, közvetlenül, más honlapok révén stb.). A honlapok a felhasználásukkal kapcsolatos elemzéseket a honlapjaiknak a felhasználók érdekében történő fejlesztése érdekében végzik.

8.8. Biztonság és adatvédelmi kérdések
A sütik NEM vírusok! Palin text típusú formátumokat használnak. Nem kódszegmensekből állnak, így nem végrehajthatók és nem futtathatók. Következésképen nem duplázódhatnak meg vagy másolódhatnak más hálózatokra a futtatás vagy további felmásolódás érdekében. Mivelhogy nem tudják ellátni ezeket a feladatokat, nem lehet őket vírusoknak tekinteni. A sütik mégis negatív célokra használhatók. Mivel információkat tárolnak a felhasználók preferenciáiról és böngészési előzményeiről, mind egy adott honlapon, mind további honlapokon, a sütiket egy fajta Kémprogramként is lehet használni. Sok kémprogram ellenes termék tudatában van ennek és folyamatosan megjelöli a sütiket annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek a törlési/ víruskereső /kémelhárító eljárások során. A böngészők általában olyan adatvédelmi beállításokkal működnek, amelyek a felhasználónak egy bizonyos honlapon tett látogatása után biztosítják a sütik különféle elfogadási szintjeit, érvényességi idejét és automatikus törlését. A sütikhez kapcsolódó más biztonsági szempontok: Mivel a személyazonosság védelme igen fontos és minden internet felhasználó joga, ajánlott tudatában lenni annak, hogy a sütik milyen esetleges problémákat okozhatnak. Általuk folyamatosan információk áramlanak a böngésző és a honlap között mindkét irányba, amennyiben egy támadó vagy illetéktelen személy beavatkozik az adatközlési folyamatba, a sütik tartalmazta információk elcsíphetők. Bár igen ritka, ez megtörténhet, ha a böngésző nem titkosított hálózaton keresztül kapcsolódik a szerverre (pl.: egy nem biztonságos WiFi hálózat). A sütiken alapuló más támadások a sütik hibás szerverbeállításait feltételezi. Ha egy honlap nem kéri a böngészőt, hogy csak titkosított csatornákat használjon, akkor a támadók ezt a gyenge pontot felhasználhatják, hogy becsapják a böngészőket, hogy azok a nem biztonságos csatornákon küldjék az információkat. Ezeket az információkat később a támadók arra használják, hogy illetéktelenül belépjenek bizonyos honlapokra. Nagyon fontos figyelmesen kiválasztani a személyes adatok védelmére leginkább alkalmas módszert.
8.9. Tanácsok a sütiken alapuló biztonságos és felelősségteljes böngészéshez
A Decorint cég harmadik felek sütijeit használja (Google: Analytics, Search Console, Adsense; Microsoft: Bing és azoktól a cégektől, amelyek a honlapok tárolását biztosító szervereket működtetik).
Rugalmasságuknak, valamint annak köszönhetően, hogy a leglátogatottabb és a legnagyobb honlapok sütiket használnak, ezek szinte elkerülhetetlenek. A sütik kikapcsolása nem engedélyezi a felhasználó belépését a legelterjedtebb és leggyakrabban használt honlapokra, köztük a Youtube, a Gmail, Yahoo és mások. Íme néhány tanács, amely gondtalan böngészést biztosít, a sütik segítségével: Szabja személyre a böngésző süti beállításait annak érdekében, hogy a sütihasználat biztonságosságának kényelmes szintjét biztosítsa. Ha nem zavarják a sütik, és csak Ön használja a számítógépet, akkor a böngészési adatok és belépési személyes adatok tárolására hosszas időtartamot szabhat meg. Ha megosztja a számítógépet, akkor megfontolhatja a böngésző beállítását annak érdekében, hogy lezárásakor törölje a böngészési adatokat. Ez egy módja a sütiket használó honlapok használatának és bármely látogatói információ törlésének a böngészési munkamenet bezárásakor. Telepítsen kémelhárító alkalmazásokat és folyamatosan frissítse azokat. A kémprogramok azonosítását és megelőzését szolgáló alkalmazások közül sok a honlaptámadások azonosítására is képes. Ily módon megakadályozza a böngészőt abban, hogy a böngésző sérülékenységeinek kihasználására képes honlapokra belépjen vagy veszélyes szoftvert letöltsön. Bizonyosodjon meg arról, hogy böngészője mindig naprakész. A sütiken alapuló támadások közül sok a böngészők elavult változatainak gyenge pontjait használja ki. A sütik mindenhol ott vannak és nem lehet őket elkerülni, ha szeretne hozzáférni a legjobb és legnagyobb – helyi vagy nemzetközi – honlapokhoz. A működésük és jótékony hatásaik világos megismerésével megteheti a szükséges biztonsági intézkedéseket oly módon, hogy bizalommal navigálhasson a világhálón. A sütik elutasítása és kikapcsolása egyes honlapokat használhatatlanná vagy nehezen látogathatóvá, használhatóvá tesz. Ugyanakkor a sütik elutasítása nem jelenti azt, hogy nem kap/lát többé online reklámokat. A böngészőt be lehet állítani a sütik elutasítására vagy úgy is, hogy bizonyos honlap sütijeit elfogadja. De ha például nem szerepelsz sütifelhasználóként, akkor nem írhatsz hozzászólásokat. Minden modern böngésző lehetővé teszi a sütik beállításainak módosítását. Ezek a beállítások rendszerint az „opciók” vagy a böngésző „preferenciák” menüjében találhatók. Ezeknek a beállításoknak a megértéséhez hasznosak lehetnek az alábbi honlapok, vagy további részletekért használhatja a böngésző „segítség” opcióját:

A harmadik felek által generált sütik beállításaihoz látogassa meg az alábbi honlapot:
http://www.youronlinechoices.com/ro/
8.10. Hasznos honlapok
Ha szeretne többet megtudni a sütikről és felhasználási céljaikról, az alábbi honlapokat javasoljuk:

9. Jelen Nyilatkozat módosítása
9.1. Időnként frissítjük jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Amennyiben módosítjuk jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát vagy jelentősen módosítjuk az Ön személyes adatainak felhasználását illető eljárásokat, frissítjük ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot oly módon, hogy tükrözze az illető módosításokat, beleértve az életbe lépés időpontjának frissítését.
Kérésünk, hogy amikor csak lehetősége nyílik, olvassa ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan használjuk a személyes adatait és hogyan biztosítjuk azok védelmét. Abban az esetben, ha a Nyilatkozatot jelentősen módosítjuk, ezt a honlapunk főoldalán közzétett értesítéssel közölhetjük. Bármely módosítása csak a frissítés időpontjától érvényes.

Köszönjük!
A Decorint cég

“The road to success is always under construction.” – Lily Tomlin